Dotacja unijna

 

Dotacja unijna

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu." planowanego do realizacji w ramach działania 3.2 RPO WSL 2014 - 2020, prosimy o składanie ofert na poniższe zapotrzebowanie:
Mieszalnik,
Przenośnik,

System magazynowy,
Elementy elektroniczne,
Wykonanie strony internetowej w języku angielskim.


Szczegółowe dane do ofert w załącznikach.
Termin składania ofert do 07.03.2017r. (dotyczy:przenośnik, system magazynowy, elementy elektroniczne, wykonanie strony internetowej w języku angielskim).


Termin składania ofert do 10.03.2017r. (dotyczy:mieszalnik).


Uprzejmie informujemy, że oferty należy składać do godziny 24:00.


Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy PPH ADW Sp. z o.o. Wyry ul. Zbożowa 2 lub mailem na adres sekretariat@adw.com.pl


W dniu 15.03.2017r. dokonano wyboru najlepszych ofert na przenośnik, system magazynowy, elementy elektroniczne i stronę internetową wersja angielska w związku z realizacją projektu. Informacje o wyniku postępowania w załącznikach.

Ogłaszamy ponownie konkurs na dostawę mieszalnika. Szczegółowe dane do oferty w załączniku.
Termin składania ofert do 18.04.2017r. do godziny 24:00.


W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu” planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2.RPO WSL 2014-2020 w dniu 04.05.2017r. dokonano wyboru najlepszej oferty na dostawę mieszalnika. Informacja o wyniku postępowania w załączniku dotyczącym mieszalnika.

Załączniki:

Mieszalnik (aktualne)

Mieszalnik- zakończono (nieaktualne)

Przenośnik

System magazynowy

Elementy elektroniczne

Strona internetowa wersja angielska