Izoplast ADW
Szukaj
 1. pl
 2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

IZOPLAST® 2K-W

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Bn


IZOPLAST 2K-W jest wysoko elastyczną dwuskładnikową, niezawierającą rozpuszczalnika masą uszczelniającą
na bazie emulsji bitumicznej, tworzyw sztucznych, wypełniaczy oraz włókien.

 

PRZEZNACZENIE:

 • wykonywanie grubowarstwowych, elastycznych powłok przeciwwodnych na powierzchniach pionowych i poziomych(fundamentów, podziemnych części budynków i zbiorników na wodę nie przeznaczoną do spożycia)
 • wykonywanie hydroizolacji międzywarstwowej pod podkładami monolitycznymi: w pomieszczeniach mokrych

       i wilgotnych, na balkonach, na tarasach

 • przyklejanie punktowo lub całą powierzchnią płyt ochronnych, osuszających lub termoizolacyjnych.
 •  

SPOSÓB STOSOWANIA:
Przygotowanie podłoża: przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże
nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy i pył.


Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać. Powierzchnie betonowe zagruntować asfaltową
emulsją anionową IZOPLAST R-W i poczekać do jej wyschnięcia.


Produkty szczególnie polecane do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach
wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCI.)


Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM. Wyrób zgodny z Polską Normą.


Wyrób zgodny z CE


ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® 2K-W

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Bn


IZOPLAST 2K-W jest wysoko elastyczną dwuskładnikową, niezawierającą rozpuszczalnika masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej, tworzyw sztucznych, wypełniaczy oraz włókien.

 

PRZEZNACZENIE:

 • wykonywanie grubowarstwowych, elastycznych powłok przeciwwodnych na powierzchniach pionowych i poziomych(fundamentów, podziemnych części budynków i zbiorników na wodę nie przeznaczoną do spożycia)

 • wykonywanie hydroizolacji międzywarstwowej pod podkładami monolitycznymi: w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na tarasach

 • przyklejanie punktowo lub całą powierzchnią płyt ochronnych, osuszających lub termoizolacyjnych

 

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża: przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy i pył.


Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać. Powierzchnie betonowe zagruntować asfaltową emulsją anionową IZOPLAST R-W i poczekać do jej wyschnięcia.


Produkty szczególnie polecane do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach
wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCI.)

Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM. Wyrób zgodny z Polską Normą.


Wyrób zgodny z CE


ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® 2K-W

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Bn


IZOPLAST 2K-W jest wysoko elastyczną dwuskładnikową, niezawierającą rozpuszczalnika masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej, tworzyw sztucznych, wypełniaczy oraz włókien.

 

PRZEZNACZENIE:

 • wykonywanie grubowarstwowych, elastycznych powłok przeciwwodnych na powierzchniach pionowych i poziomych(fundamentów, podziemnych części budynków i zbiorników na wodę nie przeznaczoną do spożycia)

 • wykonywanie hydroizolacji międzywarstwowej pod podkładami monolitycznymi: w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na tarasach

 • przyklejanie punktowo lub całą powierzchnią płyt ochronnych, osuszających lub termoizolacyjnych.

 

SPOSÓB STOSOWANIA:
Przygotowanie podłoża: przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy i pył.


Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać. Powierzchnie betonowe zagruntować asfaltową emulsją anionową IZOPLAST R-W i poczekać do jej wyschnięcia.


Produkty szczególnie polecane do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCI.)

Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM. Wyrób zgodny z Polską Normą.


Wyrób zgodny z CE


ZASTOSOWANIE:

Dokumentacja techniczna

BUDOWA I REMONT

Klejenie styropianu, wełny, papy

Dokumentacja techniczna

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW