Izoplast ADW
Szukaj
 1. pl
 2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

IZOPLAST® B

Masa asfaltowa


Masa asfaltowa IZOPLAST B’ - mieszanina asfaltu i dodatków uszlachetniających w rozpuszczalnikach
organicznych. Wyrób o konsystencji półciekłej masy stosowany na „zimno”. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiada doskonałe własności penetrujące, a wykonana powłoka hydroizolacyjna charakteryzuje się dużą odpornością m.in. na wody zasolone, trwałością oraz elastycznością.


PRZEZNACZENIE:
Budownictwo ogólne, przemysłowe, mieszkaniowe, drogownictwo

 • konserwacja pap asfaltowych na dachach wszelkich obiektów bez względu na pochylenie

 • izolacje przeciwwilgociowe poziome, pionowe wszelkich budowli

 • hydroizolacja podłoży z betonu, fundamenty, ławy budowlane, wylewki betonowe, ceramika, klinkiery, itp.

 • zabezpieczanie cokołów budynków, ogrodzeń betonowych, itp.,

 • hydroizolacja rur i studni kanalizacyjnych, kręgów betonowych, przepompowni, zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym itp.

 • izolacje przeciwwilgociowe obiektów drogowych np. wiadukty, mosty, mury oporowe itp., (IBDiM)

 • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach silnie

       nawodnionych, zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3%  NaCI ) potwierdzona badaniami COBR Katowice

 

Uwaga! Przed zastosowaniem IZOPLAST-u B’ powierzchnie betonowe należy zagruntować IZOPLAST-em R’ .


Posiada Rekomendację Techniczną wydaną przez IBDiM.
Wyrób zgodny z Polską Normą.

 

ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® B

Masa asfaltowa


Masa asfaltowa IZOPLAST B’ - mieszanina asfaltu i dodatków uszlachetniających w rozpuszczalnikach organicznych. Wyrób o konsystencji półciekłej masy stosowany na „zimno”. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiada doskonałe własności penetrujące, a wykonana powłoka hydroizolacyjna charakteryzuje się dużą odpornością m.in. na wody zasolone, trwałością oraz elastycznością.


PRZEZNACZENIE:
Budownictwo ogólne, przemysłowe, mieszkaniowe, drogownictwo

 • konserwacja pap asfaltowych na dachach wszelkich obiektów bez względu na pochylenie

 • izolacje przeciwwilgociowe poziome, pionowe wszelkich budowli

 • hydroizolacja podłoży z betonu, fundamenty, ławy budowlane, wylewki betonowe, ceramika, klinkiery, itp.

 • zabezpieczanie cokołów budynków, ogrodzeń betonowych, itp.,

 • hydroizolacja rur i studni kanalizacyjnych, kręgów betonowych, przepompowni, zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym itp.

 • izolacje przeciwwilgociowe obiektów drogowych np. wiadukty, mosty, mury oporowe itp., (IBDiM)

 • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach silnie nawodnionych, zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCI) potwierdzona badaniami COBR Katowice

 

Uwaga! Przed zastosowaniem IZOPLAST-u B’ powierzchnie betonowe należy zagruntować IZOPLAST-em R’ .


Posiada Rekomendację Techniczną wydaną przez IBDiM.
Wyrób zgodny z Polską Normą.

 

ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® B'

Masa asfaltowa


Masa asfaltowa IZOPLAST B’ - mieszanina asfaltu i dodatków uszlachetniających w rozpuszczalnikach
organicznych. Wyrób o konsystencji półciekłej masy stosowany na „zimno”. Dzięki zastosowaniu specjalnych
dodatków posiada doskonałe własności penetrujące, a wykonana powłoka hydroizolacyjna charakteryzuje się
dużą odpornością m.in. na wody zasolone, trwałością oraz elastycznością.


PRZEZNACZENIE:
Budownictwo ogólne, przemysłowe, mieszkaniowe, drogownictwo

 • konserwacja pap asfaltowych na dachach wszelkich obiektów bez względu na pochylenie
 • izolacje przeciwwilgociowe poziome, pionowe wszelkich budowli
 • hydroizolacja podłoży z betonu, fundamenty, ławy budowlane, wylewki betonowe, ceramika, klinkiery, itp.
 • zabezpieczanie cokołów budynków, ogrodzeń betonowych, itp.,
 • hydroizolacja rur i studni kanalizacyjnych, kręgów betonowych, przepompowni, zastosowanie w budownictwie

       hydrotechnicznym itp.

 • izolacje przeciwwilgociowe obiektów drogowych np. wiadukty, mosty, mury oporowe itp., (IBDiM)
 • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach silnie

       nawodnionych, zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCI) potwierdzona
       badaniami COBR Katowice

 

Uwaga! Przed zastosowaniem IZOPLAST-u B’ powierzchnie betonowe należy zagruntować IZOPLAST-em R’ .


Posiada Rekomendację Techniczną wydaną przez IBDiM.
Wyrób zgodny z Polską Normą.

 

ZASTOSOWANIE:

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW

0,4 - 1, 2kg / m²

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

6kg / 12kg / 24kg

DOSTĘPNY W ROZMIARACH