Skip to main content

EKOSOL CARBO

Środek przeciwdziałający zamarzaniu węgla

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

od 0,24 kg/m2

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

6 kg
25 kg
230 kg
1150 kg
PRZEZNACZENIE:

Ekosol Carbo stosuje się do natryskiwania węgla w wagonach oraz na składach w okresie zimowym w celu zapobiegania zamarzaniu węgla i jego przymarzaniu do ścian wagonów.

Przeciwdziałający zamarzaniu i przymarzaniu materiałów sypkich do ścian i burt samochodów i naczep - wywrotkach samochodowych w okresie zimowym oraz na składowiskach.

Środek działa skutecznie do temperatur poniżej - 30°C.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Ekosol Carbo natryskuje się na węgiel i ściany wagonów przy użyciu istniejących instalacji i urządzeń. Ekosol Carbo jest gotowym preparatem nie wymagającym rozcieńczenia. W celu obniżenia kosztów przy mniejszych mrozach można rozcieńczyć go wodą.

ZALETY PRODUKTU:
  • Ekosol Carbo jest środkiem, który nie działa szkodliwie na organizm człowieka. Odczyn pH posiada taki jak woda pitna, dzięki czemu nie działa szkodliwie na skórę, nie wysusza i nie drażni.
  • Ekosol Carbo jest środkiem, który ulega biodegradacji w naturalnym środowisku.
  • Ekosol Carbo jest pozbawiony zapachu.
  • Ekosol Carbo po zroszeniu węgla działa dwufunkcyjnie: obniża temperaturę krzepnięcia wody i przeciwdziała jej zamarzaniu, a przy niższych stężeniach modyfikuje strukturę lodu tak, że traci on właściwości wiążące.

Zalecamy również, do stosowania w piecach retortowych przy użyciu każdego rodzaju węgla, eko-groszków i miałów. Preparat zdecydowanie polepsza proces spalania i wymiany ciepła co przekłada się na oszczędność w ilości spalanego opału. Radykalnie ogranicza pylenie przy załadunku węgla do pieca, składowaniu węgla i magazynowaniu. Zmniejsza ilości emitowanego pyłu do środowiska oraz likwiduje roszenie w zasobniku węgla, co zabezpiecza zasobnik przed korozją.

ZASTOSOWANIE:

Środek może być natryskiwany na:

  • ściany i dno wagonu oraz burty samochodowe
  • węgiel w trakcie transportu taśmociągiem
  • węgiel w wagonie lub na składowisku podczas zasypywania
DOKUMENTACJA: