Skip to main content

IZOPLAST DYSPERBENT

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

1,0 kg/m2

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

10 kg
20 kg

DYSPERBENT jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym, nie zawierającym rozpuszczalników organicznych środkiem do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt prosty i wygodny w użyciu wymaga minimalnego nakładu pracy.

PRZEZNACZENIE:
  • renowacja i konserwacja pokryć dachowych na podkładzie z pap asfaltowych oraz smołowych
  • wykonywania bezspoinowej warstwy hydroizolacyjnej na powierzchniach pionowych i poziomych z możliwością zastosowania osnów wzmacniających powłokę (np. siatka polipropylenowa, welony i tkaniny szklane,  włókniny  poliestrowe itp.)
  • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na wszelkich podłożach obiektów budowlanych m.in.: fundamentów, ław fundamentowych, stropów itp.
ZALETY PRODUKTU:
  • nie zawiera rozpuszczalników organicznych
  • produkt „na zimno” - gotowy do stosowania
  • prosty w użyciu - wymagany minimalny nakład pracy
  • posiada właściwości tiksotropowe (możliwość nakładania na podłoża o dowolnym spadku)
  • posiada możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych
  • nie wchodzi w reakcje ze styropianem
ZASTOSOWANIE:

Wyrób zgodny z Polską Normą.