Skip to main content

IZOPLAST B'

Masa asfaltowa

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

0,6 - 1,2 kg/m2

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

6 kg
12 kg
24 kg

Masa asfaltowa Izoplast B - mieszanina asfaltu i dodatków uszlachetniających w rozpuszczalnikach organicznych. Wyrób o konsystencji półciekłej masy stosowany na „zimno”. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiada doskonałe własności penetrujące, a wykonana powłoka hydroizolacyjna charakteryzuje się elastycznością, trwałością oraz dużą odpornością m.in. na wody zasolone.

PRZEZNACZENIE:
  • budownictwo ogólne, przemysłowe, mieszkaniowe, drogownictwo
  • konserwacja pap asfaltowych na dachach wszelkich obiektów bez względu na pochylenie
  • izolacje przeciwwilgociowe poziome, pionowe wszelkich budowli
  • hydroizolacja podłoży z betonu, fundamenty, ławy budowlane, wylewki betonowe, ceramika, klinkiery, itp.
  • zabezpieczanie cokołów budynków, ogrodzeń betonowych, itp.
  • hydroizolacja rur i studni kanalizacyjnych, kręgów betonowych, przepompowni, zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym itp.
  • izolacje przeciwwilgociowe obiektów drogowych np. wiadukty, mosty, mury oporowe itp., (IBDiM)
  • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz w środowiskach silnie nawodnionych, zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCI) potwierdzona badaniami COBR Katowice
ZASTOSOWANIE:

Uwaga! Przed zastosowaniem IZOPLAST-u B’ powierzchnie betonowe należy zagruntować  IZOPLAST-em R'

Posiada Rekomendację Techniczną wydaną przez IBDiM.
Wyrób zgodny z Polską Normą.