Skip to main content

IZOPLAST R-W

Asfaltowa emulsja anionowa

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

0,3 l/m2

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

10 l
20 l
PRZEZNACZENIE:
 • gruntowanie podłoży betonowych, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych przed aplikacją izolacji z mas asfaltowych np. IZOPLAST B-W, IZOPLAST 2K-W,  IZOPLAST B'  , pap asfaltowych, pap zgrzewalnych oraz do zabezpieczania elementów drewnianych
 • do gruntowania dopuszczalne jest rozcieńczenie 1:1 z wodą
 • wykonywanie powłok izolacji: przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego na betonowych elementach pionowych i poziomych stosowanych w zakresie: drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich
 • obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra” oraz do zastosowań indywidualnych.
ZALETY PRODUKTU:
 • łatwy i szybki w stosowaniu
 • produkt bez rozpuszczalników organicznych
 • stosowany na "zimno" na suche lub matowo-wilgotne podłoże - krótki czas wysychania
 • posiada dobrą przyczepność, ma doskonałe właściwości penetrujące w głąb wszelkich podłoży mineralnych
 • zwiększa przyczepność właściwej izolacji do podłoża
 • po związaniu powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • wykonana powłoka zabezpiecza elementy budowli przed działaniem agresywnych substancji znajdujących się w gruncie
 • można go stosować w styczności ze styropianem, wełną mineralną, drewnem. 
SPOSÓB UŻYCIA:
 • Gruntowanie - wystarcza 1 warstwa rozcieńczona z wodą 1:1, nałożona równomiernie na całej powierzchni.
 • Powłoka przeciwwilgociowa - 2 warstwy.
 • Powłoka przeciwwodna typu „lekkiego”- 3 warstwy, każdą kolejną po wyschnięciu poprzedniej.
ZASTOSOWANIE:

Posia Krajową Ocenę Techniczą wydaną przez IBDiM.
Wyrób zgodny z Polską Normą