Skip to main content

IZOPLAST 2K-W

Dyspersyjna masa polimerowo-bitumiczna Bn

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

ok. 2,5 kg/m2 na pierwszą warstwę ok. 4,5 kg/m2 przy 2 warstwach

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

32 kg

Masa polimerowa IZOPLAST 2K-W jest wysoko elastyczną dwuskładnikową, niezawierającą rozpuszczalnika masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej, tworzyw sztucznych, wypełniaczy oraz włókien.

PRZEZNACZENIE:
  • izolacja typu KMB
  • wykonywanie grubowarstwowych, elastycznych powłok przeciwwodnych na powierzchniach pionowych i poziomych (fundamentów, podziemnych części budynków i zbiorników na wodę nie przeznaczoną do spożycia)
  • wykonywanie hydroizolacji międzywarstwowej pod podkładami monolitycznymi: w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na tarasach
  • przyklejanie punktowo lub całą powierzchnią płyt ochronnych, osuszających lub termoizolacyjnych XPS i EPS
  • może być aplikowany pacą lub urządzeniem natryskowym
ZAKRES STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża: przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy i pył.

Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać. Powierzchnie betonowe zagruntować asfaltową emulsją anionową IZOPLAST R-W i poczekać do jej wyschnięcia.

Produkty szczególnie polecane do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCI.)

ZASTOSOWANIE:

Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM. Wyrób zgodny z Polską Normą.

Wyrób zgodny z E 15814