Skip to main content

IZOPLAST B-W

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

0,6 - 1,2 kg/m2

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

10 l
21 l

Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa IZOPLAST B-W jest gotową do użytku, jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą bitumiczną modyfikowaną polimerami, przeznaczoną do stosowania na zimno.

Przeznaczenie:
  • wykonywanie powłokowych izolacji fundamentów i tym podobnych podziemnych części obiektów budowlanych
  • konserwacja i renowacja papowych pokryć dachowych
  • bezspoinowe powłoki hydroizolacyjne dachów na podkładzie z papy
  • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCl)
ZAKRES STOSOWANIA:

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów i tym podobnych podziemnych części budynków: na wyschniętą, zagruntowaną IZOPLAST R-W powierzchnię betonu w zależności od przewidywanego obciążenia wodą, należy nanosić w dwóch warstwach przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej typu lekkiego albo w trzech- czterech warstwach przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej typu średniego - całkowita grubość suchej powłoki powinna wynosić około 1 mm. Kolejną warstwę można nanosić dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed ułożeniem kolejnej warstwy masy IZOPLAST B-W wynosi około 8 godzin. W wypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego, gdzie przewidywane są obciążenia wodą pod ciśnieniem należy wtopić w drugą warstwę masy włókninę techniczną, w szczególności wzdłuż styków elementów prefabrykowanych i przegród budowlanych (np.: ścian lub ścian i stropu) oraz >w ich narożach. Renowacja i konserwacja pokryć dachowych oraz wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy: na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki można ostatnią, świeżą warstwę masy posypać niewielką ilością specjalnej posypki mineralnej.

ZASTOSOWANIE: