Skip to main content

IZOPLAST E

Dyspersyjny polimerowy roztwór gruntujący

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

0,05 - 0,2 l/m2

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

5 l

Wodorozcieńczalny produkt przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży na zewnątrz i wewnątrz budowli. Szczególnie zalecany do tynków cementowo - wapiennych, gazobetonów, płyt gipsowokartonowych i tynków cementowych. Zastosowanie w systemach dociepleń budynków.

IZOPLAST E charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji, jest głęboko wchłaniany w podłoże wzmacniając go, równocześnie umożliwiając "oddychanie”. Zalety te poprawiają strukturę podłoży, które przez wpływ czasu straciły swoje właściwe parametry.

IZOPLAST E poprawia przyczepność do powierzchni innych materiałów, które będą stosowane na zagruntowanym podłożu. Dzięki zmniejszeniu chłonności podłoża zmniejsza się zużycie nakładanych materiałów powłokowych farb emulsyjnych, klejów, szpachlówek mineralnych.

Gruntowane powierzchnie należy dobrze oczyścić z brudu, kurzu, olejów, tłuszczów, złogów starych farb lub lakierów, powinno być suche. IZOPLAST E znajduje się w obrocie handlowym w postaci preparatu gotowego do stosowania. Produkt nanosić na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka pokrywając ją równomierną warstwą. Na podłoże o zwiększonej chłonności wykonuje się 2-3 warstwy nie dopuszczając do wyschnięcia poprzedniej, mniej więcej w okresie 3-4 godzin, w temperaturze +5°C do +25°C. Dalsze użytkowanie powierzchni zaleca się po upływie 24 godzin.

ZASTOSOWANIE: