Skip to main content

Pyłobkloker

Wychodząc naprzeciw walce z zapyleniem wywołanym przez warunki atmosferyczne, podmuchy wiatru nasze Przedsiębiorstwo od kilkunastu lat oferuje na rynku nowoczesny środek wstrzymujący zjawisko pylenia na otwartych składowiskach węgla, na pryzmach kruszyw mineralnych, składowiskach pylących odpadów przemysłowych oraz przy drogach dojazdowych do kopalisk kruszyw itp.  –  preparat PYŁOBLOKER.

Preparat likwiduje zjawisko samowolnego pylenia, tym samym likwiduje duże ubytki składowanych i transportowanych materiałów rozwiewanych przez wiatr. Zastosowanie preparatu PYŁOBLOKER znacząco wpływa na ochronę środowiska oraz utrzymanie czystości terenu zabudowań w otoczeniu  pylących pryzm, składowisk. Preparat działa powierzchniowo, tworzy cienką przepuszczalną powłokę, nie powoduje zbrylania zabezpieczanych materiałów oraz nie zmienia ich właściwości użytkowych (w przypadku miału, węgla nie wpływa na jakość spalania, co potwierdzają badania Głównego Instytutu Górnictwa). Natomiast w przypadku kruszyw preparat nie zmienia parametrów ani konsystencji zapraw cementowych, co potwierdzone zostało badaniami Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych.  Trwałość stabilizacji  zabezpieczonej powierzchni wynosi od 4-6 tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych.

PYŁOBLOKER jest preparatem całkowicie bezpiecznym dla ludzi i zwierząt, obojętnym chemicznie, nietoksycznym i biodegradowalnym. Produkt posiada następującą dokumentacje : –Kartę Charakterystyki  ; –Atest higieniczny ; – Ocenę Toksyczności i Szkodliwości ; – Ocenę Biodegradowalności .

Preparat PYŁOBLOKER jest sprzedawany w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Produkowany jest w formie bezbarwnej, a na życzenie odbiorcy jest również barwiony (np. zielony). Zalecane stężenie robocze wynosi 1:2, 1:3 . W celu efektywnego zabezpieczenia zaleca się stosowanie mieszaniny w ilości : 0,5 kg/m2 . Dostawa w beczkach, paletopojemnikach 1000 l. lub autocysternach Przygotowanie mieszaniny należy wykonać bezpośrednio przed użyciem. Oprysk powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia można dokonać za pomocą ręcznej lancy zakończonej dyszą lub typowych opryskiwaczy (np. rolniczych) . Temperatura przechowywania powyżej 0 0C.