Skip to main content

IZOPLAST K'

Lepik asfaltowy na zimno

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

0,8 - 1,2 kg/m2

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

7 kg
12 kg
24 kg

IZOPLAST K’ jest mieszaniną asfaltu i dodatków uszlachetniających w rozpuszczalnikach organicznych. Wyrób o konsystencji gęstej masy, stosowany na „zimno”. Podstawowe zastosowanie produktu to klejenie pap asfaltowych do różnego rodzaju podłoży, powłok papowych wielowarstwowych oraz wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych. Produkt prosty i wygodny w użyciu, wymaga minimalnego nakładu pracy. Papy asfaltowe przyklejone do podłoży charakteryzują się dużą wytrzymałością na zrywanie oraz elastycznością na zmiany temperatur.

PRZEZNACZENIE:
  • klejenia pap asfaltowych wierzchniego krycia do powierzchni betonowych, płyt wiórowych, deskowania,
  • klejenia pap asfaltowych podkładowych do powierzchni betonowych, płyt wiórowych, drewnianych i w układach wielowarstwowych,
  • wykonawstwa samodzielnych powłok hydroizolacyjnych oraz laminowanych z użyciem osnów wzmacniających z tkanin technicznych, welonów szklanych, włókien poliestrowych itp. na powierzchniach poziomych i pionowych fundamentów, piwnic, stropów, tarasach, balkonach.
  • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowisku wodnym zasolonym (odporność na wody zasolone ok. 3% NaCl).
ZASTOSOWANIE:

Uwaga! Przed zastosowaniem IZOPLAST-u K’ powierzchnie betonowe należy zagruntować IZOPLAST-em R’.

Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM.
Wyrób zgodny z Polską Normą.