Skip to main content

IZOPLAST B' MODYFIKOWANY

Masa asfaltowa

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ŚRODKA

0,6 - 1,2 kg/m2

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH

5 kg
10 kg
22 kg

Masa asfaltowa IZOPLAST B’ MODYFIKOWANY jest mieszaniną asfaltu, dodatków uszlachetniających i modyfikatora (SBS) w rozpuszczalnikach organicznych. Wyrób o konsystencji półciekłej masy stosowany na „zimno”. Dzięki zastosowaniu specjalnych modyfikatorów poprawiających adhezję posiada doskonałe własności penetrujące oraz zdecydowanie lepszą przyczepność do podłoży, nie wymaga wcześniejszego gruntowania, a wykonana powłoka hydroizolacyjna charakteryzuje się zdecydowanie lepszymi własnościami wodochronnymi, trwałością oraz elastycznością.

PRZEZNACZENIE:
  • budownictwo ogólne, przemysłowe, mieszkaniowe.
  • konserwacja pap asfaltowych na dachach wszelkich obiektów bez względu na pochylenie,
  • izolacje przeciwwilgociowe poziome, pionowe wszelkich budowli,
  • hydroizolacja podłoży z betonu, fundamenty, ławy budowlane, wylewki betonowe, ceramika, klinkiery, itp.,
  • zabezpieczanie cokołów budynków, ogrodzeń betonowych, itp.,
  • hydroizolacja rur i studni kanalizacyjnych, kręgów betonowych, przepompowni, izolacje w budownictwie hydrotechnicznym itp..
  • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCI potwierdzona badaniami COBR Katowice).
ZASTOSOWANIE:

Wyrób zgodny z Polską Normą.