Izoplast ADW
Szukaj
  1. pl
  2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM WWW.UNIEPAL.COM

UNIEPAL DREW® AQUA KOLOR

Ogniochronny, wodorozcieńczalny lakier impregnacyjny do drewna


PRZEZNACZENIE:
Lakier impregnacyjny wodorozcieńczalny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR przeznaczony jest do ogniochronnego
zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna
krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków. Możliwość stosowania lakieru impregnacyjnego
UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR na układy dachowe z pokryciem z gontów lub desek drewnianych. Wyroby pokryte
lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane
w zakresie stopnia palności: elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm - jako niezapalne (B-s1,
d0). Okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m3 oraz płyty OSB o
grubości co najmniej 22 mm, pomalowane lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co
najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Układ dachowy z pokryciem
z gontów lub desek drewnianych o grubości co najmniej 20 mm zabezpieczony lakierem impregnacyjnym
UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2 został sklasyfikowany w zakresie zachowania na
oddziaływanie ognia zewnętrznego - Broof(t1). Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO poniżej 130 g/l
w produkcie gotowym do użytku. Zawartość LZO w produkcie poniżej 130 g/l.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. Lakier impregnacyjny
UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane
z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. Po wyschnięciu lakier tworzy transparentną
powłokę zmieniającą kolor drewna, wg kolorystyki producenta.

 

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR posiada EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ.


ZASTOSOWANIE:
 

UNIEPAL DREW® AQUA KOLOR

Ogniochronny, wodorozcieńczalny lakier impregnacyjny do drewna


PRZEZNACZENIE:
Lakier impregnacyjny wodorozcieńczalny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków. Możliwość stosowania lakieru impregnacyjnego UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR na układy dachowe z pokryciem z gontów lub desek drewnianych. Wyroby pokryte lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm - jako niezapalne (B-s1, d0). Okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m3 oraz płyty OSB o
grubości co najmniej 22 mm, pomalowane lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Układ dachowy z pokryciem z gontów lub desek drewnianych o grubości co najmniej 20 mm zabezpieczony lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2 został sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego - Broof(t1). Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO poniżej 130 g/l w produkcie gotowym do użytku. Zawartość LZO w produkcie poniżej 130 g/l.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. Lakier impregnacyjny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane
z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. Po wyschnięciu lakier tworzy transparentną powłokę zmieniającą kolor drewna, wg kolorystyki producenta.

 

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR posiada EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ.


ZASTOSOWANIE:
 

UNIEPAL DREW® AQUA KOLOR

Ogniochronny, wodorozcieńczalny lakier impregnacyjny do drewna


PRZEZNACZENIE:
Lakier impregnacyjny wodorozcieńczalny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków. Możliwość stosowania lakieru impregnacyjnego
UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR na układy dachowe z pokryciem z gontów lub desek drewnianych. Wyroby pokryte lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm - jako niezapalne (B-s1, d0). Okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m3 oraz płyty OSB o grubości co najmniej 22 mm, pomalowane lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Układ dachowy z pokryciem z gontów lub desek drewnianych o grubości co najmniej 20 mm zabezpieczony lakierem impregnacyjnym
UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2 został sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego - Broof(t1). Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO poniżej 130 g/l w produkcie gotowym do użytku. Zawartość LZO w produkcie poniżej 130 g/l.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. Lakier impregnacyjny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. Po wyschnięciu lakier tworzy transparentną powłokę zmieniającą kolor drewna, wg kolorystyki producenta.

 

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR posiada EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ.


ZASTOSOWANIE:
 

Dokumentacja techniczna

BUDOWA I REMONT

Przeciwpożarowa ochrona drewna

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW