Izoplast ADW
Szukaj
  1. pl
  2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

ZWILKOP ZW-10


Preparat do nawilżania pyłów węglowych

 

ZASTOSOWANIE

ZWILKOP ZW-10 przeznaczony jest do stosowania jako dodatek do wody w profilaktyce w kopalniach węgla kamiennego do zraszania pyłów przy maszynach i urządzeniach górniczych, w tym również "kurtynach wodnych", systemach mgłowych oraz okresowego zmywania ociosów wyrobisk.

 

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE

Preparat ZWILKOP ZW-10 w ofercie handlowej jest w postaci koncentratu. ZWILKOP ZW-10 stosuje się podając za pomocą pompy dozującej do strumienia wody zasilającej urządzenia zraszające maszyn i urządzeń górniczych, w tym "kurtyn wodnych" i systemach mgłowych. W celu zachowania optymalnych warunków bezpieczeństwa preparat ZWILKOP ZW-10 można stosować w "kustynach wodnych" i systemach mgłowych mających wydatek wodny do 11dm³/min, przy ciśnieniu 0,4 - 0,6 MPa. Stosując preparat ZWILKOP ZW-10 w "kurtynach wodnych" i systemach mgłowych należy ściśle przestrzegać instrukcji stosowania zasad i warunków bezpieczeństwa podanych w dokumentacji technicznej tych urządzeń.

 

MAGAZYNOWANIE

ZWILKOP ZW-10 należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. Pomieszczenie magazynowe powinno być suche, dobrze wentylowane o temperaturze 0 - 30C z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, grzejników i otwartego ognia w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Opakowania należy  traktować jako zwrotne. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu preparatem handlowym miejsca te przemyć kilkukrotnie wodą. W trakcie używania nie jeść, nie palić. W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza zabierając ze sobą instrukcję stosowania preparatu i kartę charakterystyki wyrobu. Absolutnie konieczna interwencja medyczna w razie celowego lub przypadkowego spożycia.

 

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW