Izoplast ADW
Szukaj
  1. pl
  2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

BUDOWA I REMONT

Gruntowanie podłoży

IZOPLAST® E

Dyspersyjny polimerowy roztwór gruntujący


Wodorozcieńczalny produkt przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży na zewnątrz
i wewnątrz budowli. Szczególnie zalecany do tynków cementowo - wapiennych, gazobetonów, płyt gipsowokartonowych i tynków cementowych. Zastosowanie w systemach dociepleń budynków.


IZOPLAST E charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji, jest głęboko wchłaniany w podłoże wzmacniając
go, równocześnie umożliwiając „oddychanie”. Zalety te poprawiają strukturę podłoży, które przez wpływ czasu straciły swoje właściwe parametry.


IZOPLAST E poprawia przyczepność do powierzchni innych materiałów, które będą stosowane na zagruntowanym podłożu. Dzięki zmniejszeniu chłonności podłoża zmniejsza się zużycie nakładanych materiałów powłokowych farb emulsyjnych, klejów, szpachlówek mineralnych.


Gruntowane powierzchnie należy dobrze oczyścić z brudu, kurzu, olejów, tłuszczów, złogów starych farb lub
lakierów, powinno być suche. IZOPLAST E znajduje się w obrocie handlowym w postaci preparatu gotowego do
stosowania. Produkt nanosić na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka pokrywając ją równomierną warstwą. Na podłoże o zwiększonej chłonności wykonuje się 2-3 warstwy nie dopuszczając do wyschnięcia poprzedniej, mniej więcej w okresie 3-4 godzin, w temperaturze +5°C do +25°C. Dalsze użytkowanie powierzchni zaleca
się po upływie 24 godzin.

 

ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® E

Dyspersyjny polimerowy roztwór gruntujący


Wodorozcieńczalny produkt przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży na zewnątrz i wewnątrz budowli. Szczególnie zalecany do tynków cementowo-wapiennych, gazobetonów, płyt gipsowokartonowych i tynków cementowych. Zastosowanie w systemach dociepleń budynków.


IZOPLAST E charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji, jest głęboko wchłaniany w podłoże wzmacniając go, równocześnie umożliwiając „oddychanie”. Zalety te poprawiają strukturę podłoży, które przez wpływ czasu straciły swoje właściwe parametry.


IZOPLAST E poprawia przyczepność do powierzchni innych materiałów, które będą stosowane na
zagruntowanym podłożu. Dzięki zmniejszeniu chłonności podłoża zmniejsza się zużycie nakładanych
materiałów powłokowych farb emulsyjnych, klejów, szpachlówek mineralnych.


Gruntowane powierzchnie należy dobrze oczyścić z brudu, kurzu, olejów, tłuszczów, złogów starych farb lub lakierów, powinno być suche. IZOPLAST E znajduje się w obrocie handlowym w postaci preparatu gotowego do stosowania. Produkt nanosić na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka pokrywając ją równomierną warstwą.
Na podłoże o zwiększonej chłonności wykonuje się 2-3 warstwy nie dopuszczając do wyschnięcia poprzedniej, mniej więcej w okresie 3-4 godzin, w temperaturze +5°C do +25°C. Dalsze użytkowanie powierzchni zaleca się po upływie 24 godzin.

 

ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® E

Dyspersyjny polimerowy roztwór gruntujący


Wodorozcieńczalny produkt przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży na zewnątrz i wewnątrz budowli. Szczególnie zalecany do tynków cementowo-wapiennych, gazobetonów, płyt gipsowokartonowych i tynków cementowych. Zastosowanie w systemach dociepleń budynków.


IZOPLAST E charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji, jest głęboko wchłaniany w podłoże wzmacniając go, równocześnie umożliwiając „oddychanie”. Zalety te poprawiają strukturę podłoży, które przez wpływ czasu straciły swoje właściwe parametry.


IZOPLAST E poprawia przyczepność do powierzchni innych materiałów, które będą stosowane na zagruntowanym podłożu. Dzięki zmniejszeniu chłonności podłoża zmniejsza się zużycie nakładanych materiałów powłokowych farb emulsyjnych, klejów, szpachlówek mineralnych.


Gruntowane powierzchnie należy dobrze oczyścić z brudu, kurzu, olejów, tłuszczów, złogów starych farb lub lakierów, powinno być suche. IZOPLAST E znajduje się w obrocie handlowym w postaci preparatu gotowego do stosowania. Produkt nanosić na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka pokrywając ją równomierną warstwą.
Na podłoże o zwiększonej chłonności wykonuje się 2-3 warstwy nie dopuszczając do wyschnięcia poprzedniej, mniej więcej w okresie 3-4 godzin, w temperaturze +5°C do +25°C. Dalsze użytkowanie powierzchni zaleca się po upływie 24 godzin.

 

ZASTOSOWANIE:

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW