Izoplast ADW
Szukaj
 1. pl
 2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

PYŁOBLOKER

Preparat do zabezpieczania pyłów węglowych i materiałów sypkich na składowiskach przed samowolnym pyleniem, stosowany na powierzchni


ZASTOSOWANIE

Preparat PYŁOPBLOKER w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony do stosowania w profilaktyce zabezpieczającej składowiska: miałów węglowych, materiałów sypkich, kruszyw mineralnych oraz zabezpieczenia na czas transportu tych materiałów w wagonach kolejowych, skrzyniach transportowych samochodów oraz dróg dojazdowych przed samowolnym pyleniem.

Preparat działa powierzchniowo, tworzy cienką przepuszczalną powłokę, nie powoduje zbrylania zabezpieczonych materiałów oraz nie zmienia ich właściwości użytkowych.

 

ZALETY PRODUKTU

 • stosowany PYŁOBLOKER powoduje powstanie cienkiej przepuszczalnej powłoki

 • preparat w ofercie handlowej jest w postaci koncentratu

 • zabezpiecza pylące materiały poprzez natrysk

                        

MAGAZYNOWANIE   

PYŁOBLOKER należy przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +50°C, Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

 

PYŁOBLOKER

Preparat do zabezpieczania pyłów węglowych i materiałów sypkich na składowiskach przed samowolnym pyleniem, stosowany na powierzchni


ZASTOSOWANIE

Preparat PYŁOPBLOKER w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony do stosowania w profilaktyce zabezpieczającej składowiska: miałów węglowych, materiałów sypkich, kruszyw mineralnych oraz zabezpieczenia na czas transportu tych materiałów w wagonach kolejowych, skrzyniach transportowych samochodów oraz dróg dojazdowych przed samowolnym pyleniem.

Preparat działa powierzchniowo, tworzy cienką przepuszczalną powłokę, nie powoduje zbrylania zabezpieczonych materiałów oraz nie zmienia ich właściwości użytkowych.

 

ZALETY PRODUKTU

 • stosowany PYŁOBLOKER powoduje powstanie cienkiej przepuszczalnej powłoki

 • preparat w ofercie handlowej jest w postaci koncentratu

 • zabezpiecza pylące materiały poprzez natrysk

                        

MAGAZYNOWANIE   

PYŁOBLOKER należy przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +50°C, Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

 

DOKUMENTACJA

PYŁOBLOKER

Preparat do zabezpieczania pyłów węglowych i materiałów sypkich na składowiskach przed samowolnym pyleniem, stosowany na powierzchni


ZASTOSOWANIE

Preparat PYŁOPBLOKER w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony do stosowania w profilaktyce zabezpieczającej składowiska: miałów węglowych, materiałów sypkich, kruszyw mineralnych oraz zabezpieczenia na czas transportu tych materiałów w wagonach kolejowych, skrzyniach transportowych samochodów oraz dróg dojazdowych przed samowolnym pyleniem.

Preparat działa powierzchniowo, tworzy cienką przepuszczalną powłokę, nie powoduje zbrylania zabezpieczonych materiałów oraz nie zmienia ich właściwości użytkowych.

 

ZALETY PRODUKTU

 • stosowany PYŁOBLOKER powoduje powstanie cienkiej przepuszczalnej powłoki

 • preparat w ofercie handlowej jest w postaci koncentratu

 • zabezpiecza pylące materiały poprzez natrysk

                        

MAGAZYNOWANIE   

PYŁOBLOKER należy przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +50°C, Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

 

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW