Izoplast ADW
Szukaj
 1. pl
 2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

MYCETOX EXTRA

Środek dezynfekcyjny - grzybobójczy i bakteriobójczy


ZALETY

 • posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym

 • wydajny

 • skuteczny produkt o szerokim spektrum działania

 

ZASTOSOWANIE

Środek dezynfekcyjny - grzybobójczy i bakteriobójczy w kat.I, gr.2 w kat. I gr.3 jest preparatem bakterio i drożdżakobójczym, stosowanym formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

I. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Działanie bakteriobójcze - stężenie 4 % w czasie ekspozycji 5 min, na powierzchniach nieporowatych. Do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, sprzętów, wyrobów i narzędzi w obiektach użyteczności publicznej, budowlach, produkcyjnych, gospodarczych, narzędzi i maszyn stosowanych w rolnictwie i innych, które wymagają bardzo wysokiego poziomu higieny.

II. DEZYNFEKCJA OGÓLNA PIECZARKARNI, BOCZNIAKARNI I SHII- TAKARNI: a) dezynfekcja poprzez spryskiwanie lub nanoszenie – nanieść ok. 0,2 l  roztworu o stężeniu 4% (1 część objętościowa środka na 24 części wody) na m2 dezynfekowanej powierzchni, zapewniając minimum 15 minut zwilżenia. Gdy zwilżenie trwa krócej zabieg należy powtarzać. b) dezynfekcja poprzez moczenie jednorazowe - drobne przedmioty i narzędzia oraz suche maty wyściółkowe zanurzyć na minimum 15 minut w roztworze o stężeniu 4%. Do dezynfekcji kompletu mat (200-320 mb) mokrych stosować stężenie 5%. Zdezynfekowane obiekty dokładnie opłukać wodą i zabezpieczyć przed zakażeniem. dezynfekcja poprzez moczenie wielokrotne mat wyściółkowych – aby zastosować ten sam roztwór do dezynfekcji dwóch, trzech, czterech lub pięciu kompletów wilgotnych mat, w okresie do 30 dni, należy użyć roztworów o stężeniach wyjściowych odpowiednio: 5,5, 6, 6,5 i 7%. c) dezynfekcja hal uprawowych i innych pomieszczeń poprzez zamgławianie na zimno (zamgławiacze elektryczne) – stosować wodny roztwór środka. Zalecana dawka Mycetoxu Extra wynosi 4,5 l /1000 m3 kubatury w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2,5. Zaleca się też dodanie środka wspomagającego zamgławianie w ilości 10% ilości użytej wody. Po zamgławianiu hale pozostawić na 7 godzin szczelnie zamknięte, a następnie dobrze wywietrzyć przez minimum 30 minut i obficie spłukać wodą. Zastosowanie dla użytkownika profesjonalnego.

d) dezynfekcja hal uprawowych i innych pomieszczeń poprzez zamgławianie na gorąco (zamgławiacze spalinowe) – stosować wodny roztwór środka. Zalecana dawka Mycetoxu Extra wynosi 4,0 l /1000 m3 kubatury, w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1,5. Zaleca się też dodanie środka wspomagającego zamgławianie w ilości 10% ilości użytej wody. Po zamgławianiu hale pozostawić na 5 godzin szczelnie zamknięte, a następnie dobrze wywietrzyć przez minimum 30 minut i obficie spłukać wodą. Zastosowanie dla użytkownika profesjonalnego.

Mycetox Extra stosować wyłącznie poza cyklami produkcyjnymi grzybów na powierzchnie nieporowate, które przed dezynfekcją należy umyć i osuszyć. Dezynfekcję przeprowadzać na bieżąco w czasie procesu na elementach nie mających w czasie dezynfekcji bezpośredniego kontaktu z grzybami. Czas wietrzenia pomieszczeń po zastosowaniu preparatu: 30 minut.

III. Dezynfekcja pustych chłodni, przechowalni należy zastosować 4% roztwór (1 część objętościowa środka na 24 części wody) - Zalecana ilość cieczy użytkowej: ok 200 ml/m2 .

IV. OGRODNICTO SZKLARNIOWE: dezynfekcja pomieszczeń poprzez: a) opryskiwanie roztworem wodnym o stężeniu 4%, zapewniając minimum 15-minutowe nawilżanie powierzchni b) dezynfekcja przedmiotów (stoły, maty podsiąkowe, doniczki, pojemniki, wielodoniczki plastikowe itp.) poprzez: - opryskiwanie roztworem wodnym o stężeniu 4%

V. DEZYNFEKCJA OBSZARU WETERYNARYJNEGO

a) działanie wobec grzybów drożdżopodobnych Candida albicans, w czasie 30 min, w wodzie twardej w stężeniu 4%

b) działanie bakteriobójcze na powierzchniach nieporowatych, dezynfekcja narzędzi stosowanych w obszarze weterynaryjnym (hodowli zwierząt), preparat wykazuje działanie wobec: Staphylococcus aureus, Proteus hauserii, Enterocococcus hirae, Salmonella enterica sb.enterica oraz Pseudomonas aeruginosa w stężeniu 20 %, w czasie 30 min, w wodzie twardej.

c) Działanie bakteriobójcze na powierzchniach porowatych Mycetox Extra wykazuje wobec: Staphylococcus aureus, Proteus hauserii, Enterocococcus hirae, Salmonella enterica sb.enterica oraz Pseudomonas aeruginosa, w stężeniu 20%, w czasie 30 min, w wodzie twardej.

 

MYCETOX EXTRA

Środek dezynfekcyjny - grzybobójczy i bakteriobójczy


ZALETY

 • posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym

 • wydajny

 • skuteczny produkt o szerokim spektrum działania

 

ZASTOSOWANIE

Środek dezynfekcyjny - grzybobójczy i bakteriobójczy w kat.I, gr.2 w kat. I gr.3 jest preparatem bakterio i drożdżakobójczym, stosowanym formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

I. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Działanie bakteriobójcze - stężenie 4 % w czasie ekspozycji 5 min, na powierzchniach nieporowatych. Do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, sprzętów, wyrobów i narzędzi w obiektach użyteczności publicznej, budowlach, produkcyjnych, gospodarczych, narzędzi i maszyn stosowanych w rolnictwie i innych, które wymagają bardzo wysokiego poziomu higieny.

II. DEZYNFEKCJA OGÓLNA PIECZARKARNI, BOCZNIAKARNI I SHII- TAKARNI: a) dezynfekcja poprzez spryskiwanie lub nanoszenie – nanieść ok. 0,2 l  roztworu o stężeniu 4% (1 część objętościowa środka na 24 części wody) na m2 dezynfekowanej powierzchni, zapewniając minimum 15 minut zwilżenia. Gdy zwilżenie trwa krócej zabieg należy powtarzać. b) dezynfekcja poprzez moczenie jednorazowe - drobne przedmioty i narzędzia oraz suche maty wyściółkowe zanurzyć na minimum 15 minut w roztworze o stężeniu 4%. Do dezynfekcji kompletu mat (200-320 mb) mokrych stosować stężenie 5%. Zdezynfekowane obiekty dokładnie opłukać wodą i zabezpieczyć przed zakażeniem. dezynfekcja poprzez moczenie wielokrotne mat wyściółkowych – aby zastosować ten sam roztwór do dezynfekcji dwóch, trzech, czterech lub pięciu kompletów wilgotnych mat, w okresie do 30 dni, należy użyć roztworów o stężeniach wyjściowych odpowiednio: 5,5, 6, 6,5 i 7%. c) dezynfekcja hal uprawowych i innych pomieszczeń poprzez zamgławianie na zimno (zamgławiacze elektryczne) – stosować wodny roztwór środka. Zalecana dawka Mycetoxu Extra wynosi 4,5 l /1000 m3 kubatury w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2,5. Zaleca się też dodanie środka wspomagającego zamgławianie w ilości 10% ilości użytej wody. Po zamgławianiu hale pozostawić na 7 godzin szczelnie zamknięte, a następnie dobrze wywietrzyć przez minimum 30 minut i obficie spłukać wodą. Zastosowanie dla użytkownika profesjonalnego.

d) dezynfekcja hal uprawowych i innych pomieszczeń poprzez zamgławianie na gorąco (zamgławiacze spalinowe) – stosować wodny roztwór środka. Zalecana dawka Mycetoxu Extra wynosi 4,0 l /1000 m3 kubatury, w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1,5. Zaleca się też dodanie środka wspomagającego zamgławianie w ilości 10% ilości użytej wody. Po zamgławianiu hale pozostawić na 5 godzin szczelnie zamknięte, a następnie dobrze wywietrzyć przez minimum 30 minut i obficie spłukać wodą. Zastosowanie dla użytkownika profesjonalnego.

Mycetox Extra stosować wyłącznie poza cyklami produkcyjnymi grzybów na powierzchnie nieporowate, które przed dezynfekcją należy umyć i osuszyć. Dezynfekcję przeprowadzać na bieżąco w czasie procesu na elementach nie mających w czasie dezynfekcji bezpośredniego kontaktu z grzybami. Czas wietrzenia pomieszczeń po zastosowaniu preparatu: 30 minut.

III. Dezynfekcja pustych chłodni, przechowalni należy zastosować 4% roztwór (1 część objętościowa środka na 24 części wody) - Zalecana ilość cieczy użytkowej: ok 200 ml/m2 .

IV. OGRODNICTO SZKLARNIOWE: dezynfekcja pomieszczeń poprzez: a) opryskiwanie roztworem wodnym o stężeniu 4%, zapewniając minimum 15-minutowe nawilżanie powierzchni b) dezynfekcja przedmiotów (stoły, maty podsiąkowe, doniczki, pojemniki, wielodoniczki plastikowe itp.) poprzez: - opryskiwanie roztworem wodnym o stężeniu 4%

V. DEZYNFEKCJA OBSZARU WETERYNARYJNEGO

a) działanie wobec grzybów drożdżopodobnych Candida albicans, w czasie 30 min, w wodzie twardej w stężeniu 4%

b) działanie bakteriobójcze na powierzchniach nieporowatych, dezynfekcja narzędzi stosowanych w obszarze weterynaryjnym (hodowli zwierząt), preparat wykazuje działanie wobec: Staphylococcus aureus, Proteus hauserii, Enterocococcus hirae, Salmonella enterica sb.enterica oraz Pseudomonas aeruginosa w stężeniu 20 %, w czasie 30 min, w wodzie twardej.

c) Działanie bakteriobójcze na powierzchniach porowatych Mycetox Extra wykazuje wobec: Staphylococcus aureus, Proteus hauserii, Enterocococcus hirae, Salmonella enterica sb.enterica oraz Pseudomonas aeruginosa, w stężeniu 20%, w czasie 30 min, w wodzie twardej.

 

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW

 

MYCETOX EXTRA

Środek dezynfekcyjny - grzybobójczy i bakteriobójczy


ZALETY

 • posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym

 • wydajny

 • skuteczny produkt o szerokim spektrum działania

 

ZASTOSOWANIE

Środek dezynfekcyjny - grzybobójczy i bakteriobójczy w kat.I, gr.2 w kat. I gr.3 jest preparatem bakterio i drożdżakobójczym, stosowanym formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

I. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Działanie bakteriobójcze - stężenie 4 % w czasie ekspozycji 5 min, na powierzchniach nieporowatych. Do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, sprzętów, wyrobów i narzędzi w obiektach użyteczności publicznej, budowlach, produkcyjnych, gospodarczych, narzędzi i maszyn stosowanych w rolnictwie i innych, które wymagają bardzo wysokiego poziomu higieny.

II. DEZYNFEKCJA OGÓLNA PIECZARKARNI, BOCZNIAKARNI I SHII- TAKARNI: a) dezynfekcja poprzez spryskiwanie lub nanoszenie – nanieść ok. 0,2 l  roztworu o stężeniu 4% (1 część objętościowa środka na 24 części wody) na m2 dezynfekowanej powierzchni, zapewniając minimum 15 minut zwilżenia. Gdy zwilżenie trwa krócej zabieg należy powtarzać. b) dezynfekcja poprzez moczenie jednorazowe - drobne przedmioty i narzędzia oraz suche maty wyściółkowe zanurzyć na minimum 15 minut w roztworze o stężeniu 4%. Do dezynfekcji kompletu mat (200-320 mb) mokrych stosować stężenie 5%. Zdezynfekowane obiekty dokładnie opłukać wodą i zabezpieczyć przed zakażeniem. dezynfekcja poprzez moczenie wielokrotne mat wyściółkowych – aby zastosować ten sam roztwór do dezynfekcji dwóch, trzech, czterech lub pięciu kompletów wilgotnych mat, w okresie do 30 dni, należy użyć roztworów o stężeniach wyjściowych odpowiednio: 5,5, 6, 6,5 i 7%. c) dezynfekcja hal uprawowych i innych pomieszczeń poprzez zamgławianie na zimno (zamgławiacze elektryczne) – stosować wodny roztwór środka. Zalecana dawka Mycetoxu Extra wynosi 4,5 l /1000 m3 kubatury w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2,5. Zaleca się też dodanie środka wspomagającego zamgławianie w ilości 10% ilości użytej wody. Po zamgławianiu hale pozostawić na 7 godzin szczelnie zamknięte, a następnie dobrze wywietrzyć przez minimum 30 minut i obficie spłukać wodą. Zastosowanie dla użytkownika profesjonalnego.

d) dezynfekcja hal uprawowych i innych pomieszczeń poprzez zamgławianie na gorąco (zamgławiacze spalinowe) – stosować wodny roztwór środka. Zalecana dawka Mycetoxu Extra wynosi 4,0 l /1000 m3 kubatury, w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1,5. Zaleca się też dodanie środka wspomagającego zamgławianie w ilości 10% ilości użytej wody. Po zamgławianiu hale pozostawić na 5 godzin szczelnie zamknięte, a następnie dobrze wywietrzyć przez minimum 30 minut i obficie spłukać wodą. Zastosowanie dla użytkownika profesjonalnego.

Mycetox Extra stosować wyłącznie poza cyklami produkcyjnymi grzybów na powierzchnie nieporowate, które przed dezynfekcją należy umyć i osuszyć. Dezynfekcję przeprowadzać na bieżąco w czasie procesu na elementach nie mających w czasie dezynfekcji bezpośredniego kontaktu z grzybami. Czas wietrzenia pomieszczeń po zastosowaniu preparatu: 30 minut.

III. Dezynfekcja pustych chłodni, przechowalni należy zastosować 4% roztwór (1 część objętościowa środka na 24 części wody) - Zalecana ilość cieczy użytkowej: ok 200 ml/m2 .

IV. OGRODNICTO SZKLARNIOWE: dezynfekcja pomieszczeń poprzez: a) opryskiwanie roztworem wodnym o stężeniu 4%, zapewniając minimum 15-minutowe nawilżanie powierzchni b) dezynfekcja przedmiotów (stoły, maty podsiąkowe, doniczki, pojemniki, wielodoniczki plastikowe itp.) poprzez: - opryskiwanie roztworem wodnym o stężeniu 4%

V. DEZYNFEKCJA OBSZARU WETERYNARYJNEGO

a) działanie wobec grzybów drożdżopodobnych Candida albicans, w czasie 30 min, w wodzie twardej w stężeniu 4%

b) działanie bakteriobójcze na powierzchniach nieporowatych, dezynfekcja narzędzi stosowanych w obszarze weterynaryjnym (hodowli zwierząt), preparat wykazuje działanie wobec: Staphylococcus aureus, Proteus hauserii, Enterocococcus hirae, Salmonella enterica sb.enterica oraz Pseudomonas aeruginosa w stężeniu 20 %, w czasie 30 min, w wodzie twardej.

c) Działanie bakteriobójcze na powierzchniach porowatych Mycetox Extra wykazuje wobec: Staphylococcus aureus, Proteus hauserii, Enterocococcus hirae, Salmonella enterica sb.enterica oraz Pseudomonas aeruginosa, w stężeniu 20%, w czasie 30 min, w wodzie twardej.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.