DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Izoplast ADW
Szukaj
 1. pl
 2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

DYSPERBENT®

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn


DYSPERBENT jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym, nie zawierającym rozpuszczalników
organicznych środkiem do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt
prosty i wygodny w użyciu wymaga minimalnego nakładu pracy.

 

PRZEZNACZENIE:

 • renowacja i konserwacja pokryć dachowych na podkładzie z pap asfaltowych oraz smołowych
 • wykonywania bezspoinowej warstwy hydroizolacyjnej na powierzchniach pionowych i poziomych z możliwością zastosowania osnów wzmacniających powłokę (np. siatka polipropylenowa, welony i tkaniny szklane,  włókniny  poliestrowe itp.)
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na wszelkich podłożach obiektów budowlanych

       m.in.: fundamentów, ław fundamentowych, stropów itp.


ZALETY PRODUKTU:

 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych
 • produkt „na zimno” - gotowy do stosowania
 • prosty w użyciu - wymagany minimalny nakład pracy
 • właściwości tiksotropowe (możliwość nakładania na podłoża o dowolnym spadku)
 • możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych
 • nie wchodzi w reakcje ze styropianem, możliwość stosowania łącznie z materiałami nieodpornymi na działanie
 • rozpuszczalników organicznych i ich oparów

 

Wyrób zgodny z Polską Normą.


ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® DYSPERBENT

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn


IZOPLAST DYSPERBENT jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym, nie zawierającym rozpuszczalników
organicznych środkiem do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt prosty i wygodny w użyciu wymaga minimalnego nakładu pracy.

 

PRZEZNACZENIE:

 • renowacja i konserwacja pokryć dachowych na podkładzie z pap asfaltowych oraz smołowych

 • wykonywania bezspoinowej warstwy hydroizolacyjnej na powierzchniach pionowych i poziomych z możliwością zastosowania osnów wzmacniających powłokę (np. siatka polipropylenowa, welony i tkaniny szklane, włókniny poliestrowe itp.)

 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na wszelkich podłożach obiektów budowlanych m.in.: fundamentów, ław fundamentowych, stropów itp.


ZALETY PRODUKTU:

 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych

 • produkt „na zimno” - gotowy do stosowania

 • prosty w użyciu - wymagany minimalny nakład pracy

 • właściwości tiksotropowe (możliwość nakładania na podłoża o dowolnym spadku)

 • możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych

 • nie wchodzi w reakcje ze styropianem, możliwość stosowania łącznie z materiałami nieodpornymi na działanie

 • rozpuszczalników organicznych i ich oparów

 

Wyrób zgodny z Polską Normą.


ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® DYSPERBENT

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn


IZOPLAST DYSPERBENT jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym, nie zawierającym rozpuszczalników organicznych środkiem do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt prosty i wygodny w użyciu wymaga minimalnego nakładu pracy.

 

PRZEZNACZENIE:

 • renowacja i konserwacja pokryć dachowych na podkładzie z pap asfaltowych oraz smołowych

 • wykonywania bezspoinowej warstwy hydroizolacyjnej na powierzchniach pionowych i poziomych z możliwością zastosowania osnów wzmacniających powłokę (np. siatka polipropylenowa, welony i tkaniny szklane, włókniny poliestrowe itp.)

 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na wszelkich podłożach obiektów budowlanych m.in.: fundamentów, ław fundamentowych, stropów itp.


ZALETY PRODUKTU:

 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych

 • produkt „na zimno” - gotowy do stosowania

 • prosty w użyciu - wymagany minimalny nakład pracy

 • właściwości tiksotropowe (możliwość nakładania na podłoża o dowolnym spadku)

 • możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych

 • nie wchodzi w reakcje ze styropianem, możliwość stosowania łącznie z materiałami nieodpornymi na działanie

 • rozpuszczalników organicznych i ich oparów

 

Wyrób zgodny z Polską Normą.


ZASTOSOWANIE:

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW