DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Izoplast ADW
Szukaj
 1. pl
 2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster
Izoplast R-W
Izoplast B-W
Izoplast 2K-W
Izoplast KL
Izoplast MS
Izoplast Dysperbent
Czyścioch
Izoplast W-KL
Izoplast R
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast K
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Hydrolastic
Izoplast E
Izoplast Nano Power
Izoplast FH Special
Izoplast Separbeton
Izoplast Barwiony
Izoplast Silver
Nordwood
Blackplast R
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Bioforest
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Special FR
Mycetox M
Mycetox S
Ekosol Carbo
Fitoplaster
Mycetox Extra Fog
Provilep
Emulpar
Pyłobloker
Rzepakolep
Beton Plast Profi
Mega-Tex r
Zwilkop
Ice Melter Mike
Mycetox Extra
Ekosol Carbo Piece
Nordstone R
Emulpar Kleszcze Spray

IZOPLAST® B-W

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa


Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa IZOPLAST B-W jest gotową do użytku, jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą bitumiczną modyfikowaną polimerami, przeznaczoną do stosowania na zimno.


PRZEZNACZENIE:

 • wykonywanie powłokowych izolacji fundamentów i tym podobnych podziemnych części obiektów budowlanych
 • konserwacja i renowacja papowych pokryć dachowych
 • bezspoinowe powłoki hydroizolacyjne dachów na podkładzie z papy
 • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCl)


ZAKRES STOSOWANIA:
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów i tym podobnych podziemnych części
budynków: na wyschniętą, zagruntowaną IZOPLASTEM R-W powierzchnię betonu w zależności od przewidywanego obciążenia wodą, należy nanosić w dwóch warstwach przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej typu lekkiego albo w trzech- czterech warstwach przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej
typu średniego - całkowita grubość suchej powłoki powinna wynosić około 1 mm. Kolejną warstwę można nanosić dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed ułożeniem kolejnej warstwy masy IZOPLAST B-W wynosi około 8 godzin. W wypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego, gdzie przewidywane są obciążenia wodą pod ciśnieniem należy wtopić w drugą warstwę masy włókninę
techniczną, w szczególności wzdłuż styków elementów prefabrykowanych i przegród budowlanych (np.: ścian lub ścian i stropu) oraz w ich narożach. Renowacja i konserwacja pokryć dachowych oraz wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy: na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki można ostatnią, świeżą warstwę masy posypać niewielką ilością specjalnej posypki mineralnej.

 


ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® B-W

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa


Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa IZOPLAST B-W jest gotową do użytku, jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą bitumiczną modyfikowaną polimerami, przeznaczoną do stosowania na zimno.


PRZEZNACZENIE:

 • wykonywanie powłokowych izolacji fundamentów i tym podobnych podziemnych części obiektów budowlanych

 • konserwacja i renowacja papowych pokryć dachowych

 • bezspoinowe powłoki hydroizolacyjne dachów na podkładzie z papy

 • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCl)


ZAKRES STOSOWANIA:
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów i tym podobnych podziemnych części
budynków: na wyschniętą, zagruntowaną IZOPLASTEM R-W powierzchnię betonu w zależności od
przewidywanego obciążenia wodą, należy nanosić w dwóch warstwach przy wykonywaniu izolacji
przeciwwodnej typu lekkiego albo w trzech- czterech warstwach przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej typu średniego - całkowita grubość suchej powłoki powinna wynosić około 1 mm. Kolejną warstwę można nanosić dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed ułożeniem kolejnej warstwy masy IZOPLAST B-W wynosi około 8 godzin. W wypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego, gdzie przewidywane są obciążenia wodą pod ciśnieniem należy wtopić w drugą warstwę masy włókninę techniczną, w szczególności wzdłuż styków elementów prefabrykowanych i przegród budowlanych (np.: ścian lub ścian i stropu) oraz w ich narożach. Renowacja i konserwacja pokryć dachowych oraz wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy: na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki można ostatnią, świeżą warstwę masy posypać niewielką ilością specjalnej posypki mineralnej.

 

Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM. Wyrób zgodny z Polską Normą.


ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST® B-W

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa


Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa IZOPLAST B-W jest gotową do użytku, jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą bitumiczną modyfikowaną polimerami, przeznaczoną do stosowania na zimno.


PRZEZNACZENIE:

 • wykonywanie powłokowych izolacji fundamentów i tym podobnych podziemnych części obiektów budowlanych

 • konserwacja i renowacja papowych pokryć dachowych

 • bezspoinowe powłoki hydroizolacyjne dachów na podkładzie z papy

 • szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCl)


ZAKRES STOSOWANIA:
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów i tym podobnych podziemnych części budynków: na wyschniętą, zagruntowaną IZOPLASTEM R-W powierzchnię betonu w zależności od przewidywanego obciążenia wodą, należy nanosić w dwóch warstwach przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej typu lekkiego albo w trzech- czterech warstwach przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej typu średniego - całkowita grubość suchej powłoki powinna wynosić około 1 mm. Kolejną warstwę można nanosić dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed ułożeniem kolejnej warstwy masy IZOPLAST B-W wynosi około 8 godzin. W wypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego,
gdzie przewidywane są obciążenia wodą pod ciśnieniem należy wtopić w drugą warstwę masy włókninę techniczną, w szczególności wzdłuż styków elementów prefabrykowanych i przegród budowlanych (np.: ścian lub ścian i stropu) oraz w ich narożach. Renowacja i konserwacja pokryć dachowych oraz wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy: na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki można ostatnią, świeżą warstwę masy posypać niewielką ilością specjalnej posypki mineralnej.

 

Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM. Wyrób zgodny z Polską Normą.


ZASTOSOWANIE:

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW