FETOREX

Izoplast ADW
Szukaj
  1. pl
  2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster

                 W związku z faktem, że szybko rozwijające się budownictwo mieszkaniowe w kraju coraz mocniej przybliża miejsca obecności człowieka do granic terenów leśnych, które są środowiskiem naturalnym dzików, zwierzęta te coraz swobodniej przemieszczają się z lasów na tereny, na których gospodarują ludzie. Obecność dzików w środowisku naturalnym jest bardzo korzystna, jednak spacerująca wataha dzików po parku, pomiędzy domami w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, po polach golfowych, obiektach rekreacyjnych, boiskach sportowych lub żerujące na polach uprawnych czyni wiele szkód. Dziś dziki wchodzą coraz głębiej do miast, niszcząc tereny zielone. Teren żerowania dzików obecnie znacznie oddalił się od ich naturalnego środowiska.  Czynnikiem niekorzystnym jest to, że zwierzęta te swój tryb życia łatwo dostosowują do ludzi. Populacja dzików bytujących na terenach ludzkich, w parkach, miastach jest coraz większa. Bardzo korzystne warunki klimatyczne, łatwy dostęp do pożywienia w środowiskach ludzkich, są w dużym stopniu przyczyną rozwoju populacji dzików. 

 

 

W odpowiedzi na zaobserwowane i opisanej powyżej zjawisko, nasze Przedsiębiorstwo chcąc włączyć się do programu ograniczania bytowania dzików na terenach, gdzie gospodarzami są ludzie, opracowało preparat wprowadzony do obrotu pod nazwą handlową „FETOREX” – jest to specjalnie opracowana kompozycja substancji zapachowych i składników mineralnych, zamknięta w biodegradowalnych saszetkach.

 

W skład kompozycji wchodzą wyłącznie surowce biodegradowalne, nietoksyczne, bezpieczne dla zwierząt. Kompozycja „FETOREX” działa wyłącznie na zmysł węchu, maskując zapach wydzielany przez rośliny, jak również zapach chrząszczy, dżdżownic ziemnych i pendraków będących przysmakiem dzików, co zniechęca ich do przebywania w terenie, gdzie zastosowany jest preparat. 

Naszym celem było stworzenie skutecznego preparatu, który jednocześnie będzie w pełni bezpieczny dla środowiska, oparty tylko na naturalnych składnikach. Innowacyjna formuła preparatu pozwoliła nam połączyć oba powyższe założenia, stąd liczymy na to, że „FETOREX” przyczyni się do realizacji celów programu ograniczania bytowania dzików w miejscach niepożądanych w sposób skuteczny i gwarantujący nienaruszalność środowiska naturalnego.

 

Zalety preparatu:   

  • produkt naturalny, w całości ulega biodegradacji
  • łatwy w stosowaniu
  • użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z substancją maskującą zapach roślin
  • bardzo skuteczny w działaniu i wydajny w stosowaniu
  • zawarte składniki mineralne poprawiają strukturę gleby.

 

Jak zastosować Fetorex?

Saszetki należy rozrzucić w odległości ok. 4m bezpośrednio na glebę, wokół zagrożonej uprawy. 100 saszetek umożliwia zabezpieczenie nawet 1 ha upraw. W przypadku zagrożenia z jednej strony, saszetki rozmieścić w dwóch niezależnych liniach, oddalonych od siebie o 2m. Saszetek nie należy rozrywać i rozcinać. Substancja maskująca zapach roślin uwalnia się samoistnie pod wpływem wilgoci. Saszetek nie stosować w trakcie opadów deszczu.

 

Jak długo działa produkt?

W normalnych warunkach pogodowych do 5 tygodni. W przypadku zaobserwowania zmniejszenia skuteczności działania preparatu należy rozrzucić dodatkowe saszetki.

 

Jak przechowywać preparat?

Saszetki przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od środków spożywczych i pasz zwierząt. Chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem.

 

Jakie zachować środki ostrożności?

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać połknięcia, wdychania, kontaktu ze skórą 
i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku rozerwania saszetki, zawartość należy rozcieńczyć wodą i rozlać na zabezpieczanym terenie.

 


Niezmiernie miło jest nam poinformować o wprowadzeniu do naszej oferty handlowej nowego preparatu pod nazwą „FETOREX”, który jest odpowiedzią na rozpowszechniające się zjawisko żerowania dzików w miejscach niepożądanych. Po konsultacjach z licznymi ekspertami z dziedziny leśnictwa i po praktycznych doświadczeniach z terenu, przedstawiamy do stosowania preparat oparty o innowacyjną formułę składającą się wyłącznie z naturalnych składników, w pełni biodegradowalny, nieszkodliwy dla zwierząt, w tym w szczególności dla psów i kotów.

 

Liczymy, że nasz produkt spotka się z Państwa zainteresowaniem. Nadmieniamy, że wyrób posiada wyłącznie pozytywne opinie, rekomendacje kół łowieckich i innych podmiotów publicznych i prywatnych, które go stosują. 

 

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW