Izoplast ADW
Szukaj
  1. pl
  2. en
Beton Plast Profi
Bioforest
Blackplast R
Czyścioch
Dysperbent
Ekosol Carbo
Ekosol Carbo Piece
Emulpar
Fitoplaster
Ice Melter Mike
Izoplast 1-KW
Izoplast 2K-W
Izoplast B
Izoplast B Modyfikowany
Izoplast Barwiony
Izoplast B-W
Izoplast E
Izoplast FH Special
Izoplast Hydrolastic
Izoplast K
Izoplast KL
Izoplast MD
Izoplast MD PRO
Izoplast Mega-Tex klej
Izoplast Mega-Tex szpachla
Izoplast MS
Izoplast E Nano Power
Izoplast R
Izoplast R-W
Izoplast Separbeton
Izoplast Silver
Izoplast W-KL
Mega-Tex r
Mycetox Extra
Mycetox Extra Fog
Mycetox M
Mycetox S
Nordstone R
Nordwood
Provilep
Pyłobloker
Rzepakolep
Tickend
Uniepal-Drew Aqua 1-K
Uniepal-Drew Aqua Kolor
Uniepal-Drew Special FR
Zwilkop

MENU

Dotacja Unijna
Fetorex - Biały Płaszcz - Emulpar - Kretogrom - Fitoplaster

PPH ADW Sp. z o.o. uzyskało subwencję finansową w ramach rządowego programu

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Facebook
Youtube
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast
Izoplast ADW

SKUTECZNY środek do odstraszania kretów z terenów użytkowych

Przeznaczenie

Produkt w postaci aerozolu o działaniu odstraszającym krety; do stosowania metoda dozowania w czynne kopce i korytarze kreta na terenach m.in. takich jak: obiekty sportowe, hydrotechniczne, wały przeciwpowodziowe, nasypy kolejowe, lotniska.

 

Stosowanie

W miejscu, gdzie występują kopce (najlepiej najświeższe), ostrożnie odsłonić wejście do tunelu, usuwając wierzchnią warstwę ziemi z aktywnego kopca. Umieścić dozownik możliwie najgłębiej w korytarzu, zaaplikować preparat naciskając spust aerozolu 2-3 razy (umieszcza się wtedy 4-6 g preparatu w korytarzu kreta), po czym szybko uszczelnić ziemią otwór kopca, tak, aby zapach produktu rozchodził się bez przeszkód wzdłuż korytarzy. Okres od zastosowania do uzyskania skutku działania preparatu wynosi 7 dni. Zabieg powtarzać w miarę potrzeb.

 

 

Przechowywanie

Przechowywać z dala od żywności, środków spożywczych i pasz dla zwierząt.

 

Pierwsza pomoc

W przypadku spożycia: narażenie ta drogą zazwyczaj nie występuje. Jeżeli dojdzie do połknięcia przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów! Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.

Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

 

Numer pozwolenia

8946/22

 

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Kretogrom